ZAKONI I PROPISI

Arhivsko zakonodavstvo
Arhivske norme i standardi
Uredsko poslovanje
Ostalo

STVARATELJI I IMATELJI

Kategorizacija
Obveze stvaratelja i imatelja
Stručni ispiti
Dostava popisa gradiva
Seminari i radionice
Evidencija javnog arhivskog
         gradiva nastalog do
         22. prosinca 1990. godine

KORIŠTENJE GRADIVA

Općenito
Dostupnost gradiva
Izdavanje preslika i prijepisa
Korištenje gradiva u čitaonici
Cjenik usluga (PDF 330KB)
Cjenik izdanja

 Vi ste ovdje: Naslovna > Korištenje gradiva > Korištenje gradiva u čitaonici

Korištenje gradiva u čitaonici


PDFPravilnik o radu čitaonice DAŠI        PDF Kućni red Državnog arhiva u Šibeniku

line
  • Za narudžbu arhivskog gradiva korisnik u čitaonici ispunjava Prijavnicu za korištenje arhivskog gradiva na posebnom obrascu u kojem se obvezno upisuju osobni podaci, podaci o mjestu stanovanja, tema istraživanja, odnosno svrha korištenja i gradivo koje se traži na korištenje. Čitko i potpuno ispunjenu i potpisanu prijavnicu korisnik predaje dežurnom djelatniku u čitaonici. Prijavnica se ispunjava za svaku novu narudžbu arhivskoga gradiva, odnosno za svaku temu ili predmet istraživanja i vrijedi do kraja istraživanja naručenog gradiva, odnosno do kraja istraživanja određene teme ili predmeta. U slučaju da navedeno traje više od godinu dana, prijavnica se ponovno ispunjava.
  • Prijavnicu za korištenje gradiva odobrava ravnateljica DAŠI ili ovlaštena osoba i ona vrijedi kao dozvola za korištenje arhivskog gradiva.
  • Gradivo se izdaje na korištenje po mogućnosti istog dana, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana nakon odobrenja zahtjeva za narudžbu arhivskog gradiva.
  • Odobrenje za korištenje arhivskog gradiva vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev.
  • U čitaonicu se smije unositi samo papir, pisaći pribor i prijenosno osobno računalo. Osobne stvari pohranjuju se u garderobi DAŠI.
  • U čitaonici je zabranjeno glasno razgovarati, koristiti mobitel ili na drugi način remetiti red i mir, te pušiti, jesti i piti ili koristiti predmete koji mogu na bilo koji način oštetiti arhivsko gradivo.
  • Na korištenje se u načelu daju snimci arhivskog gradiva. Izvornici se daju na korištenje ukoliko ne postoje snimke traženog gradiva ili ako to zahtijeva znanstvena metoda rada.
  • Korisnici ne smiju arhivsko gradivo iznositi iz čitaonice DAŠI.
  • Dežurni djelatnik u čitaonici DAŠI dužan je korisniku pružiti obavijesti o arhivskim obavijesnim pomagalima, o načinu korištenja knjižnice DAŠI, o arhivskim fondovima i zbirkama pohranjenim u DAŠI, kao i o arhivskom gradivu izvan DAŠI, a koje sadrži podatke relevantne za korisnika, o postupku naručivanja arhivskog gradiva, o mogućnostima korištenja arhivskog gradiva i načinu rada s gradivom, o pravilnom citiranju korištenog arhivskog gradiva, o mogućnosti i načinu obilježavanja izvornog gradiva za izradu preslika, te o mogućnosti i postupku izrade ovjerenih preslika.
  • Podatke o obavijesnim pomagalima te sadržaju i strukturi fondova i zbirki daju i arhivisti zaduženi za pojedino arhivsko gradivo.
Korisnička služba:
Telefon: 022/312-514
e-mail: info@dasi.hr


 


Sva prava pridržana © 2007.-2017. Državni arhiv u Šibeniku
Izrada i održavanje: ProWeb - Šibenik