ZAKONI I PROPISI

Arhivsko zakonodavstvo
Arhivske norme i standardi
Uredsko poslovanje
Ostalo

STVARATELJI I IMATELJI

Kategorizacija
Obveze stvaratelja i imatelja
Stručni ispiti
Dostava popisa gradiva
Seminari i radionice
Evidencija javnog arhivskog
         gradiva nastalog do
         22. prosinca 1990. godine

KORIŠTENJE GRADIVA

Općenito
Dostupnost gradiva
Izdavanje preslika i prijepisa
Korištenje gradiva u čitaonici
Cjenik usluga (PDF 330KB)
Cjenik izdanja

 Vi ste ovdje: Naslovna > Korištenje gradiva > Dostupnost gradiva

Dostupnost gradiva


Dostupnost javnog arhivskog gradiva utvrđena je odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018), Kazneni zakon – NN 125/2011)

Privatno arhivsko gradivo
Na privatno arhivsko gradivo, odnosno ono gradivo koje je nastalo djelovanjem privatnih pravnih i fizičkih osoba, osim ukoliko nije nastalo obavljanjem javnih ovlasti ili u obavljanju javne službe, a kada se nalazi u državnom vlasništvu, primjenjuje se isti rok dostupnosti kao za javno arhivsko gradivo.

Iznimno, rokovi dostupnosti gradiva uvjeti korištenja gradiva mogu biti definirani drugačije, a na temelju posebnih uvjeta koje je odredio stvaratelj prilikom primopredaje gradiva arhivu.

RAZLOZI PRIVREMENE NEDOSTUPNOSTI GRADIVA

  • Gradivo je oštećeno te bi ga korištenje moglo dodatno ugroziti.
  • Nad gradivom se trenutno provode stručni postupci vezani uz obradu, sređivanje, restauraciju ili izradu sigurnosnih i zaštitnih kopija.
  • Gradivo je posuđeno drugom korisniku čitaonice.

Sva prava pridržana © 2007.-2017. Državni arhiv u Šibeniku
Izrada i održavanje: ProWeb - Šibenik