ZAKONI I PROPISI

Arhivsko zakonodavstvo
Arhivske norme i standardi
Uredsko poslovanje
Ostalo

STVARATELJI I IMATELJI

Kategorizacija
Obveze stvaratelja i imatelja
Stručni ispiti
Dostava popisa gradiva
Seminari i radionice
Evidencija javnog arhivskog
         gradiva nastalog do
         22. prosinca 1990. godine

KORIŠTENJE GRADIVA

Općenito
Dostupnost gradiva
Izdavanje preslika i prijepisa
Korištenje gradiva u čitaonici
Cjenik usluga (PDF 330KB)
Cjenik izdanja

 Vi ste ovdje: Naslovna > Korištenje gradiva > Postupak izdavanja ovjerenih preslika i prijepisa arhivskog gradiva

Postupak izdavanja ovjerenih preslika i prijepisa arhivskog gradiva


Izdavanje ovjerenih prijepisa i preslika arhivskog gradiva regulirano je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva. DAŠI izdaje ovjerene preslike/prijepise samo iz onog arhivskog gradiva čije izvornike čuva.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje ovjerenih preslika (dalje: Podnositelj) podnosi DAŠI Zahtjev za izdavanje ovjerenog preslika.

Zahtjev za izdavanje ovjerenog preslika PDF PDF 71 KB

Napomena:
Zahtjevi za izdavanje ovjerenih preslika/prijepisa ne zaprimaju se u obliku elektroničke pošte niti putem telefona.

Državni arhiv u Šibeniku dužan je odgovoriti na svaki zaprimljeni zahtjev u roku od 30 dana od dana primitka zamolbe.

U određenim slučajevima moguće je podnijeti zamolbu uz zahtjev za izradom odgovora po hitnom postupku. DAŠI će prihvatiti zahtjev za rješavanjem po hitnom postupku nakon procjene mogućnosti njegova izvršenja te zadržava pravo odbiti rješavanje po hitnom postupku ukoliko zbog objektivnih razloga nije u mogućnosti pružiti odgovor u kratkom roku. Zahtjevi po hitnom postupku rješavaju se odmah po zaprimanju ili najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana.

Ukoliko se tijekom rješavanja zahtjeva utvrdi potreba za dopunom podataka navedenih u zamolbi, DAŠI će od Podnositelja zatražiti dopunu podataka.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), na upit Podnositelja DAŠI je dužan pružiti informacije o postupku rješavanja zamolbe (obavijestiti da li je postupak u tijeku ili dovršen, te pružiti obavijest o nadnevku otprave odgovora).

U postupku rješavanja zamolbe te prije nego što je Podnositelj preuzeo službeno otpravljen odgovor na zamolbu, DAŠI nije dužan Podnositelju pružiti informacije vezane uz sadržaj odgovora na upućenu zamolbu.

Odgovor se šalje poštom na adresu Podnositelja navedenu u zamolbi.

Naknada za izdavanje ovjerenih preslika
Pravne i fizičke osobe koje podnose Zamolbu za izdavanje ovjerenih preslika za osobne potrebe plaćaju paušalnu naknadu za izdavanje ovjerenih preslika.
Naknada se plaća sukladno Cjeniku usluga DAŠI.

Paušal za materijalne troškove i obradu podneska kod izdavanja potvrda, izvoda i ovjerovljenih prijepisa dokumenata za koje nije potrebno provesti istraživanje obračunava se u iznosu od 50,00 kn, što uključuje do 3 kopije dokumenta s ovjerom.

Naknada za izradu ovjerenih preslika prema zamolbi upućenoj na rješavanje po hitnom postupku naplaćuje se po 20-40% višoj cijeni sukladno uvjetima iskazanim u Općem dijelu cjenika usluga.

 


Sva prava pridržana © 2007.-2017. Državni arhiv u Šibeniku
Izrada i održavanje: ProWeb - Šibenik