ZAKONI I PROPISI

Arhivsko zakonodavstvo
Arhivske norme i standardi
Uredsko poslovanje
Ostalo

STVARATELJI I IMATELJI

Kategorizacija
Obveze stvaratelja i imatelja
Stručni ispiti
Dostava popisa gradiva
Seminari i radionice
Evidencija javnog arhivskog
         gradiva nastalog do
         22. prosinca 1990. godine

KORIŠTENJE GRADIVA

Općenito
Dostupnost gradiva
Izdavanje preslika i prijepisa
Korištenje gradiva u čitaonici
Cjenik usluga (PDF 330KB)
Cjenik izdanja

 Vi ste ovdje: Naslovna > Korištenje gradiva > Općenito

Korištenje gradiva


Arhivsko gradivo dostupno je za korištenje svim korisnicima pod jednakim uvjetima u čitaonici DAŠI. Obveze korisnika i uvjeti korištenja arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala propisani su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17) Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice DAŠI.

Korištenje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala
Pod korištenjem gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskom gradivu i arhivskog gradiva. Arhivsko gradivo daje se na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarivanja ili zaštite osobnih prava te u druge svrhe.

Na korištenje se daje ono arhivsko gradivo na koje se ne primjenjuju odredbe vezane uz ograničenje dostupnosti.
U korištenje arhivskog gradiva spada pregled gradiva, prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, izrada preslika, posudba i izdavanje ovjerovljenih prijepisa ili preslika. Ograničenje korištenja primjenjuje se u slučaju izrade preslika cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki te njihovih većih dijelova. Također, nije dopuštena izrada preslika obavijesnih pomagala.
Za korištenje arhivskog gradiva u svrhu izlaganja i objavljivanja, te u svrhu promidžbe ili stjecanja dobiti potrebno je zatražiti odobrenje DAŠI.  Uvjeti i obveze koje proizlaze iz korištenja gradiva reguliraju se posebnim aktima. Korištenje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala u čitaonici DAŠI ne naplaćuje se, dok se za izradu preslika arhivskog gradiva ili uporabu posebne tehničke opreme DAŠI plaća naknada prema Cjeniku usluga DAŠI.

Obveze korisnika arhivskog gradiva
Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAŠI, korisnik je pri korištenju arhivskog gradiva dužan s njime postupati tako da se ne ošteti njegov oblik i sadržaj te postojeći red u cjelini koju obrađuje.
U svojim radovima ili napisima u kojima je kao izvor koristio arhivsko gradivo korisnik je obvezan navesti podatke o izvoru sukladno načinu citiranja podataka o arhivskim fondovima ili zbirkama.

Dva primjerka stručnog ili znanstvenog rada, odnosno knjige nastale na temelju korištenog arhivskog gradiva korisnik je dužan dostaviti DAŠI.

Korisnička služba:
Telefon: 022/312-514
e-mail: info@dasi.hr
 


Sva prava pridržana © 2007.-2017. Državni arhiv u Šibeniku
Izrada i održavanje: ProWeb - Šibenik