ZAKONI I PROPISI

Arhivsko zakonodavstvo
Arhivske norme i standardi
Uredsko poslovanje
Ostalo

STVARATELJI I IMATELJI

Kategorizacija
Obveze stvaratelja i imatelja
Stručni ispiti
Dostava popisa gradiva
Seminari i radionice
Evidencija javnog arhivskog
         gradiva nastalog do
         22. prosinca 1990. godine

KORIŠTENJE GRADIVA

Općenito
Dostupnost gradiva
Izdavanje preslika i prijepisa
Korištenje gradiva u čitaonici
Cjenik usluga (PDF 330KB)
Cjenik izdanja

 Vi ste ovdje: Naslovna > Stvaratelji i imatelji > Dostava popisa gradiva

Dostava popisa gradiva


 • Imatelji gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti popis svih dokumentacijskih cjelina / zbirki koje posjeduje.
 • Popis mora sadržavati naziv imatelja, vrijeme nastanka i količinu gradiva, medij i vrstu zapisa, opis sadržaja te popis manjih skupina na koje je dokumentacijska cjelina / zbirka podijeljena.
 • O svim promjenama imatelj je dužan obavijestiti nadležni arhiv u roku od petnaest dana.
 • Za svaku dokumentacijsku cjelinu vodi se popis gradiva (podatci o dokumentacijskim skupinama na koje je cjelina podijeljena i arhivskim jedinicama u svakoj pojedinoj dokumentacijskoj skupini s preciznim opisima dokumentacijskih skupina i arhivskih jedinica).
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07) propisuje način dostave popisa dokumentacijskih zbirki i gradiva koje one sadrže.
 • Imatelji su obvezni podatke dostaviti u elektroničkom obliku na jedan od dva moguća načina:
 1. elektronički obrasci - xml datoteke sa strukturiranim podacima popisa (sheme su javno dostupne na mrežnim stranicama Nacionalnog arhivskog informacijskog sustava) - imatelji i dalje moraju voditi evidencije propisane čl. 5. i 6. Pravilnika (NN 63/04)
  Više informacija
 2. izravan upis u bazu podataka nadležnog arhiva u Nacionalnom arhivskom informacijskom sustavu (potrebna registracija preko nadležnog arhiva) – imatelji nisu dužni voditi evidencije iz čl. 5. i 6. Pravilnika (NN 63/04) s obzirom da baza podataka ima funkciju evidencije njihovog gradiva
  Više informacija

Sva prava pridržana © 2007.-2017. Državni arhiv u Šibeniku
Izrada i održavanje: ProWeb - Šibenik