ZAKONI I PROPISI

Arhivsko zakonodavstvo
Arhivske norme i standardi
Uredsko poslovanje
Ostalo

STVARATELJI I IMATELJI

Kategorizacija
Obveze stvaratelja i imatelja
Stručni ispiti
Dostava popisa gradiva
Seminari i radionice
Evidencija javnog arhivskog
         gradiva nastalog do
         22. prosinca 1990. godine

KORIŠTENJE GRADIVA

Općenito
Dostupnost gradiva
Izdavanje preslika i prijepisa
Korištenje gradiva u čitaonici
Cjenik usluga (PDF 330KB)
Cjenik izdanja

 Vi ste ovdje: Naslovna > Stvaratelji i imatelji > Stručni ispiti

Stručni ispiti


U čl. 8. Zakona propisano je da su stvaratelji i imatelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva dužni odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane, po potrebi i djelatnika u pismohrani koji moraju imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama.

Program polaganja propisan je Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04).

Ispit se polaže pred stručnim povjerenstvom u Hrvatskom državnom arhivu i područnim državnim arhivima (prema potrebi).

Više informacija

 


Sva prava pridržana © 2007.-2017. Državni arhiv u Šibeniku
Izrada i održavanje: ProWeb - Šibenik