ZAKONI I PROPISI

Arhivsko zakonodavstvo
Arhivske norme i standardi
Uredsko poslovanje
Ostalo

STVARATELJI I IMATELJI

Kategorizacija
Obveze stvaratelja i imatelja
Stručni ispiti
Dostava popisa gradiva
Seminari i radionice
Evidencija javnog arhivskog
         gradiva nastalog do
         22. prosinca 1990. godine

KORIŠTENJE GRADIVA

Općenito
Dostupnost gradiva
Izdavanje preslika i prijepisa
Korištenje gradiva u čitaonici
Cjenik usluga (PDF 330KB)
Cjenik izdanja

 Vi ste ovdje: Naslovna > Zakoni > Ostalo

Ostalo

Na zaštitu arhivskog gradiva primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17 na snazi od 6. 5. 2017.)

Sukladno čl. 38. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima arhivsko gradivo, kao zaštićeno kulturno dobro, ne smije se iznositi iz države osim uz rješenje o odobrenju ministra kulture, a tada je obvezno zaštitno snimanje gradiva.

Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi može se prodati ili na drugi način predati u vlasništvo ili posjed druge osobe samo u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, a ukoliko je od interesa za Republiku Hrvatsku upisuje se u Registar kulturnih dobara.

Radove na sređivanju, obradi, restauraciji i konzervaciji kulturnog dobra ili nekog njegovog dijela, kao i sve druge radove (npr. čuvanje) mogu obavljati samo osobe ili institucije koje su stručno osposobljene za obavljanje tih poslova i imaju ovlaštenje za rad nadležnog tijela Ministarstva kulture ili Hrvatskog državnog arhiva (dopusnice).

Državni arhivi u RH moraju se u svom redovnom poslovanju te u postupku izdavanja arhivskog gradiva na korištenje pridržavati sljedećih zakonskih propisa:


Sva prava pridržana © 2007.-2017. Državni arhiv u Šibeniku
Izrada i održavanje: ProWeb - Šibenik