Cjenik izdanja

ŠIBENSKE TEME

JOŠKO ZANINOVIĆ 
Šibenska ratna luka u Prvom svjetskom ratu

80,00 kn
10,62 Eur

KRISTIJAN JURAN
Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 18. st.

200,00 kn
26,54 Eur

JOŠKO ZANINOVIĆ
Savezničko bombardiranje Šibenika (1943. – 1944.)

80,00 kn
10,62 Eur

JOŠKO ZANINOVIĆ
Šibenik u prvom svjetskom ratu

80,00 kn
10,62 Eur

JOSIP KOLANOVIĆ
Zilio pok. Gulielma de Albanis de Regio: bilježnički zapisi iz 1398. i 1400. godine

100,00 kn
13,27 Eur

ANTE BIRIN
Šibenski bilježnici: Bonmatej iz Verone (1449. – 1451.)

110,00 kn
14,60 Eur

ANTE BIRIN
Šibenski bilježnici: Juraj de Dominicis (1469. – 1470.)

110,00 kn
14,60 Eur

 J. PAIĆ – D. POŽAR-PERKOVIĆ
Šibenska gimnazija (1909. – 2019.)

Trenutno nedostupno

RADOVAN GOGER
Šibeniče, ti si stina! – Zbirka fotografija iz Domovinskog rata (1991. – 1995.)

80,00 kn
10,62 Eur

CD izdanje

Šibenski diplomatarij

50,00 kn
6,64 Eur

CD izdanje

Šibenske isprave u Zbirci srednjovjekovnih isprava Hrvatskog državnog arhiva

50,00 kn
6,64 Eur

POSEBNA IZDANJA DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU

Ante Šupuk i njegov rukopis o starim primoštenskim maticama

100,00 kn
13,27 Eur

DRAŽEN VLAHOV
Tri glagoljske matične knjige s otoka Prvića (1689. – 1711.)

200,00 kn
26,54 Eur

KRISTIJAN JURAN
Murterske glagoljske matice (1658. – 1706.)

150,00 kn
19,91 Eur

KRISTIJAN JURAN
Tišnjanska matica krštenih i vjenčanih (1608. – 1638.)

O starim tišnjanskim prezimenima i obiteljima

120,00 kn
15,93 Eur

KRISTIJAN JURAN
Knjiga računa Bratovštine sv. Marije u Jezerima (1683. – 1861.)

Šibenik, 2018.

120,00 kn
15,93 Eur

KRISTIJAN JURAN – GABRIJELA ČEPO
Stanovništvo otoka Krapnja prema matičnim knjigama i drugim povijesnim vrelima od 1630. do 1714. godine

Šibenik 2022.

150,69 kn
20 EUR

A. JAKOVLJEVIĆ – N. ISAILOVIĆ
Petrovo polje u vrelima osmanskog razdoblja

Šibenik, 2019.

200,00 kn
26,54 Eur

OSTALA IZDANJA

GAURINA, D. – ZANINOVIĆ, J.
Roški slap – pokretač razvoja Drniškoga kraja

40,00 kn
5,31 Eur

VINKO MATOŠIN
Primoštenska prezimena, imena i nadimci od 1386. do 2001. godine

200,00 kn
26,54 Eur

.
Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj: stanje i perspektive (zbornik radova)

80,00 kn
10,62 Eur

Skip to content