O arhivu

Djelatnost

Sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22, i Uredbi o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku Vlade RH od 17. siječnja 2007. godine (NN 7/0778/17) Državni arhiv u Šibeniku obavlja arhivsku službu na području Šibensko-kninske županije.

 

Naše zadaće su:

 • voditi evidencije i dokumentaciju o javnom dokumentarnom i javnom arhivskom gradivu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti
 • pružati podršku tijelima javne vlasti u čuvanju, zaštiti, obradi, vrednovanju, odabiranju i izlučivanju javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva
 • obavljati stručni nadzor nad gradivom u posjedu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti te nad privatnim arhivskim gradivom
 • skrbiti za gradivo u arhivu, njegov integritet, dostupnost i iskoristivost, obavlja restauraciju, konzervaciju i snimanje gradiva te provodi i druge mjere zaštite gradiva
 • preuzimati, obrađivati i digitalizirati javno arhivsko gradivo u okviru svoje nadležnosti, prikupljati i obrađivati privatno arhivsko gradivo
 • omogućavati i poticati korištenje arhivskoga gradiva
 • priređivati izložbe, predavanja i druge oblike predstavljanja arhivskoga gradiva i arhivske djelatnosti javnosti
 • baviti se znanstvenim i stručnim radom na području informacijskih znanosti, povijesti i drugih bliskih disciplina
 • istraživati arhivsko gradivo u inozemstvu koje se odnosi na hrvatsku povijest i iseljeništvo
 • organizirati programe osposobljavanja i stručnog usavršavanja, znanstvene i stručne skupove
 • nastupati kao nositelj ili sudjeluje u ostvarenju znanstvenih i stručnih projekata drugih ustanova
 • objavljivati arhivsko gradivo i druge publikacije
 • tijelima javne vlasti i drugim pravnim i fizičkim osobama pružati stručnu pomoć i usluge u upravljanju njihovim gradivom
 • obavljati druge poslove određene Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima
Skip to content