Zaštita gradiva izvan arhiva

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

Br. Imatelj Gradivo stvaratelja iz čl. 21 a Zakona, NN 46/2017 Vrijeme nastanka gradiva Datum zaprimanja popisa Količina (d/m,cca) Poveznica na popis gradiva (PDF)
1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) Samoupravna interesna zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
Područna služba u Šibeniku
1952.-1990. 20.12.2017. 21 d/m HZMO Područni ured Šibenik
2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) – Područna služba u Šibeniku – Ispostava Knin Samoupravna interesna zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
Područna služba u Kninu
1951.-1990. 02.01.2018. 97,8 d/m HZMO Područni ured Šibenik Ispostava Knin
3. Općinski sud u Šibeniku Općinski sud u Šibeniku Općinski sud u Drnišu 1957.-1990. 10.11.2017. 296 d/m Općinski sud u Šibeniku
4. Općinski sud u Šibeniku – Stalna služba u Kninu Općinski sud u Kninu 1813.-1990. 20.10.2017. 48,826 d/m Općinski sud u Šibeniku Stalna služba u Kninu
5. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku Javno pravobranilaštvo Općine Šibenik 1970.-1990. 15.11.2017. 1,65 d/m Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku
6. Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku Javno pravobranilaštvo Općine Šibenik 1961.-1989. 15.11.2017. 16,74 d/m Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku
7. Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava šibensko-kninska Općinski sekreterijat unutrašnjih poslova Šibenik 1960.-1990. 07.11.2017. 49,5 d/m Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Šibensko-kninska
8. Ministarstvo financija – Porezna uprava – Područni ured Šibenik Općina Šibenik – Općinska uprava društvenih prihoda 1954.-1990. 24.10.2017. 5 d/m Ministarstvo financija Porezna uprava Područni ured Šibenik
9. Ministarstvo financija – Porezna uprava – Područni ured Šibenik – Ispostava Knin Općina Knin – Općinska uprava društvenih prihoda 1974.-1990. 13.10.2017. 3 d/m Ministarstvo financija Porezna uprava Područni ured Šibenik Ispostava Knin
10. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Skupština Općine Šibenik 1946.-1990. 20.11.2017. 195,946 d/m Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
11. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji – Ispostava Drniš Skupština Općine Drniš 1946.-1990. 17.11.2017. 17 d/m Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Ispostava Drnš
12. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji – Ispostava Knin Skupština Općine Knin 1945.-1990. 17.11.2017. 65,8 d/m Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Ispostava Knin
13. Šibensko-kninska županija Skupština Općine Drniš 1952.-1990. 17.11.2017. 17,5 d/m Šibensko-kninska županija
14. Grad Skradin Skupština Općine Skradin 1964.-1990. 17.11.2017. 1 d/m Grad Skradin
15. Centar za socijalnu skrb Šibenik Samoupravna interesna zajednica socijalne zaštite Općine Šibenik 1947.-1990. 20.11.2017. 4,21 d/m Centar za socijalnu skrb Šibenik
Skip to content