O nama

Propisi i norme

Arhivski propisi

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)
 • Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19)
 • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (NN 121/19)
 • Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
 • Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07)
 • Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02)
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07)

Ostali propisi

Arhivske norme

 • ISAD(G) : Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva. 2. izd. Zagreb, 2001.
 • ISAAR (CPF) : Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji. 2. izd. Zagreb, 2006
 • ISDIAH : Međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom. Zagreb, 2009.
 • ISDF : Međunarodna norma za opis funkcija. I. izd. Zagreb, 2009.
 • Vodič za upravljanje elektroničkim gradivom s arhivskog stajališta, 1999.
 • Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archives, ICA Study 11, 2007.
 • Electronic Records: A Workbook for Archivists, ICA Study 16, 2005.

Izvor: NAIS

Skip to content