Zaštita gradiva izvan arhiva

Stručni ispiti

Provjera stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva provodi se sukladno odredbama Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).

Stručni ispit se polaže prema Programu provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva čiji sadržaj kao i popis ispitne literature utvrđuje Hrvatsko arhivsko vijeće.

Program provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva i popis ispitne literature kao i njihove izmjene objavljuju se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnoga za poslove kulture i mrežnim stranicama Hrvatskoga državnog arhiva.

Ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva

više informacija

Izbor pitanja za stručni ispit

Skip to content