Javni natječaj za prijem zaposlenika na određeno vrijeme

19. kol. 2020.

Na temelju suglasnosti Ministarstva kulture za zapošljavanje na određeno vrijeme (klasa: 112-01/20-01/0592 urbroj: 532-02/1-20-02 od 20. srpnja 2020.) i čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: Arhiv) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada DAŠI ravnateljica Arhiva raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem zaposlenika (m/ž) na određeno vrijeme:

  1. Arhivski tehničar/tehničarka  -1. izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena do povratka zaposlenika s bolovanja), puno radno vrijeme.

 Javni natječaj za prijem zaposlenika na određeno vrijeme

Nove objave

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-01/24-01/09 URBROJ: 124-01-23-56 Šibenik, 14. svibnja 2024. Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG...

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (Narodne novine br. 44/2024)

Skip to content