Javni poziv za prijam pripravnika

12. stu. 2020.

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: Arhiv), sukladno Planu prijama pripravnika u sektoru kulture za 2020. (Tablica 1.) i odredbama Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada DAŠI ravnateljica Arhiva raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za prijam pripravnika (m/ž)

  1. arhivski tehničar/tehničarka – 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

 

 Javni poziv za prijam pripravnika

Nove objave

8. DANI ICARUS HRVATSKA

8. DANI ICARUS HRVATSKA

ICARUS Hrvatska u suradnji s konzorcijem ICARUS, projektom E-ROUTES, Državnim arhivom u Šibeniku i drugim partnerima organizira Međunarodni znanstveno-stručni skup 8. dani ICARUS Hrvatska – Unaprjeđenje doživljaja baštine – istraživanje kulturnih ruta / Enhancing...

Skip to content