Obavijest korisnicima

22. ruj. 2020.

Temeljem čl. 11. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/2007, 78/2017) i Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020., Državni arhiv u Šibeniku preuzeo je od Državnog arhiv u Zadru arhivsko gradivo koje je nastalo na području svoje nadležnosti. Popis predanoga gradiva nalazi se u privitku ove obavijesti.

U digitalnom obliku u čitaonici našega Arhiva korisnicima će biti dostupno sljedeće gradivo:

Bilježnici Šibenika (1386. – 1797.)

Martin Ferro (1426.); Antun Campolongo (1440. – 1483.); Frane i Petar de Serenis (1441. – 1443.); Rafael Ferro (1448. – 1454.); Ivan Krstitelj Lukačić (1449.); Manfred Petronja (1455. – 1458.); Karatus Vitale (1451. – 1470.); Ilija Banjvarić (1457. – 1467.); Kristofor pok. Andrije (1457. – 1484.); Ante de Martinis (1461. – 1488.); Grgur pok. Lovrinca de Dominicis (1470. – 1494.); Daniel Compolongo (1483. – 1487.).

Općina Šibenik (1455. – 1797.)

Gradivo iz kutija 1, 2 i 3: Šibenski knezovi kancelarija; Izvanredni poslovi (1456.-1518.)


Popis gradiva

Nove objave

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-01/24-01/09 URBROJ: 124-01-23-56 Šibenik, 14. svibnja 2024. Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG...

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (Narodne novine br. 44/2024)

Skip to content