OBAVIJEST o ishodu javnog natječaja za prijem zaposlenika

29. srp. 2022.

Klasa: 112-01/22-02/01
Urbroj: 2182/1-47-01-22-21
Šibenik, 29. srpnja 2022.

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje

OBAVIJEST
o ishodu javnog natječaja za prijem zaposlenika:
arhivski tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka zaposlenika s bolovanja), puno radno vrijeme

Državni arhiv u Šibeniku je dana 15. srpnja 2022. godine u Narodnim novinama“ broj 82, te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija i Državnog arhiva u Šibeniku objavio javni natječaj za prijem zaposlenika. Na temelju dostavljenih prijava i nakon provedenog razgovora s kandidatima (m/ž) ravnateljica Državnog arhiva u Šibeniku donijela je Odluku o odabiru u kojoj je utvrđeno kako slijedi:

  1. za radno mjesto arhivski tehničar (m/ž), 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka zaposlenika s bolovanja), puno radno vrijeme odabrana je:
    VANESSA KADIĆ, SSS (upravni referent)

Nove objave

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-01/24-01/09 URBROJ: 124-01-23-56 Šibenik, 14. svibnja 2024. Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG...

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (Narodne novine br. 44/2024)

Skip to content