OBAVIJEST o ishodu javnog natječaja za prijem zaposlenika

29. srp. 2022.

Klasa: 112-01/22-02/01
Urbroj: 2182/1-47-01-22-21
Šibenik, 29. srpnja 2022.

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje

OBAVIJEST
o ishodu javnog natječaja za prijem zaposlenika:
arhivski tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka zaposlenika s bolovanja), puno radno vrijeme

Državni arhiv u Šibeniku je dana 15. srpnja 2022. godine u Narodnim novinama“ broj 82, te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija i Državnog arhiva u Šibeniku objavio javni natječaj za prijem zaposlenika. Na temelju dostavljenih prijava i nakon provedenog razgovora s kandidatima (m/ž) ravnateljica Državnog arhiva u Šibeniku donijela je Odluku o odabiru u kojoj je utvrđeno kako slijedi:

  1. za radno mjesto arhivski tehničar (m/ž), 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka zaposlenika s bolovanja), puno radno vrijeme odabrana je:
    VANESSA KADIĆ, SSS (upravni referent)

Nove objave

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Državni arhiv u Šibeniku objavio je dana 22. studenoga 2023. godine javni natječaj za prijam zaposlenika za radna mjesta arhivski tehničar (m/ž): jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme i jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena do...

Skip to content