OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

14. svi. 2024.

KLASA: 112-01/24-01/09
URBROJ: 124-01-23-56
Šibenik, 14. svibnja 2024.

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Državni arhiv u Šibeniku objavio je dana 12. travnja 2024. godine u Narodnim novinama br. 44, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (burzarada.hzz.hr),
Ministarstva kulture i medija i Državnog arhiva u Šibeniku (www.dasi.hr) javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta arhivist (m/ž) (dva izvršitelja, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme) i arhivski tehničar specijalist (m/ž) (jedan izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme, puno radno vrijeme)

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata nakon provedenog natječajnog postupka odabrane su kandidatkinje:

  1. JOSIPA PRPA, prof. povijesti i dipl. etnologinja – radno mjesto arhivistica
  2. LUCIJA PETROVIĆ, mag. educ. hist., mag. educ. philol. lat. – radno mjesto
    arhivistica
  3. MILENA PILIĆ, bacc. admin. publ. – radno mjesto arhivska tehničarka
    specijalistica

Nove objave

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (Narodne novine br. 44/2024)

Skip to content