OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

1. kol. 2023.

KLASA: 112-01/23-01/02
URBROJ: 124-01/01-23-18
Šibenik, 1. kolovoza 2023.

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Državni arhiv u Šibeniku objavio je dana 14. srpnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 78, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (burzarada.hzz.hr), Ministarstva kulture i medija (https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/natjecaji-zazaposljavanje-u-ustanovama-u-kulturi/arhiva-8282/arhiva-2023/23430) i Državnog arhiva u Šibeniku (www.dasi.hr) javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto arhivski tehničar (m/ž) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja (m/ž). Na temelju ukupno ostvarenih rezultata nakon provedenog natječajnog postupka odabrane su
kandidatkinje:

1. VANESSA KADIĆ, SSS, upravni referent
2. KORANA VUČINIĆ BRAČIĆ, SSS, opća gimnazija
 


 
Obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

Nove objave

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Državni arhiv u Šibeniku objavio je dana 22. studenoga 2023. godine javni natječaj za prijam zaposlenika za radna mjesta arhivski tehničar (m/ž): jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme i jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena do...

Skip to content