Promocija knjige Kristijana Jurana i Gabrijele Čepo

26. srp. 2023.

Promocija knjige Kristijana Jurana i Gabrijele Čepo Stanovništvo otoka Krapnja prema matičnim knjigama i drugim povijesnim vrelima od 1630. do 1714. godine

Šesti svezak naše biblioteke Demographica et glagolitica Sibenicensia predstavljen je u intimnom okruženju Hotela Spongiola na Krapnju.

Zahvaljujemo vlasniku hotela g. Nikoli Juriću na gostoprimstvu i Turističkoj zajednici Brodarica – Krapanj na podršci u organizaciji predstavljanja.

Nove objave

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-01/24-01/09 URBROJ: 124-01-23-56 Šibenik, 14. svibnja 2024. Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG...

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (Narodne novine br. 44/2024)

Skip to content