Stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva

11. svi. 2021.

S ciljem dodatne pomoći pristupnicima na stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom na mrežnoj stranici Hrvatskog državnog arhiva objavljen je izbor pitanja za ispit (http://www.arhiv.hr/LinkClick.aspx?fileticket=jip_ClIxUOQ%3d&tabid=130&portalid=0&mid=2318).

Izbor pitanja za Stručni ispit

Nove objave

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-01/24-01/09 URBROJ: 124-01-23-56 Šibenik, 14. svibnja 2024. Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG...

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (Narodne novine br. 44/2024)

Skip to content