Znanstveni skup Glagoljična i ćirilična baština šibenskoga kraja

16. ruj. 2022.

Državni arhiv u Šibeniku povodom Dana hrvatske glagoljice i glagoljaštva 2023. organizira znanstveni skup o glagoljičnoj i ćiriličnoj baštini šibenskoga kraja. Zbog njegova položaja na rzdjelnici prostiranja glagoljice i ćirilice te duge tradicije latinične pismenosti na vernakularu, šibenski je kraj reprezentativan za proučavanje prožimanja različitih dionica višepismene hrvatske kulture.

Znanstveni skup održat će se u Šibeniku 22. veljače 2023.

Cilj skupa je promišljanje, reinterpretacija i vrednovanje šibenske dionice glagoljične i hrvatske ćirilične pismenosti, upućivanje na primjenu i mogućnosti očuvanja te na suvremene oblike transfera pisane baštine kao važnoga segmenta kolektivnoga identiteta i specifične sastavnice kulturne memorije.

Okvirne teme skupa: Kninski i Plastovski ulomak u kontekstu najstarije slavenske epigrafike; Cantilena pro Sabatho u kontekstu glagoljaških plačeva; ”Šibenska molitva” u kontekstu ćirilične pismenosti; Jezične i poetološke osobitosti odlomaka Pariškoga zbornika (Slave 73); Tihićevo glagoljaško djelovanje; Prvinski glagoljski odlomci u Arhivu HAZU i u Berčićevoj zbirci; Rasprostranjenost i povijesne okolnosti uporabe kurzivne glagoljice na šibenskome području; Šibenski ćirilični natpisi; Jezična i paleografska obilježja ćiriličnih listina Šibenskoga zbornika u Arhivu HAZU, glagoljičnih i ćiriličnih listina biskupijskoga fonda u arhivu šibenske biskupije te ćiriličnih listina visovačkoga samostana; Jezične, grafijske i paleografske osobitosti Knjige od uspomene; Kneževićev Gospin plač u kontekstu glagoljaških plačeva; Tragovi glagoljaške pjesmarice u Babuši; Banovčev Blagoslov od polja u kontekstu glagoljskih zaklinjanja; Zlatović kao proučavatelj ”bosanice”; Šupuk kao proučavatelj glagoljaštva.

Plenarno izlaganje održat će akademik Mateo Žagar.

Pozivamo Vas da pridonesete skupu svojim izlaganjem.

Molimo da naslov i sažetak izlaganja (do 900 znakova) pošaljete do 10. prosinca 2022. na elektroničku adresu: glagoljica2023@dasi.hr  

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 16. prosinca 2022.
Rok za predaju priloga za zbornik radova: 30. rujna 2023.

Radujemo se Vašemu odazivu!

 

Programski odbor

 • dr. sc. Gordana Čupković, Sveučilište u Zadru
 • dr. sc. Ivana Eterović, Filozofski fakultet u Zagrebu
 • dr. sc. Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • dr. sc. Kristijan Juran, Sveučilište u Zadru
 • dr. sc. Tanja Kuštović, Filozofski fakultet u Zagrebu
 • dr. sc. Katarina Lozić Knezović, Filozofski fakultet u Splitu
 • dr. sc. Kristian Paskojević, Staroslavenski institut
 • dr. sc. Marinka Šimić, Staroslavenski institut
 • Josip Vučković, Sveučilište u Zadru

Organizacijski odbor

 • dr. sc. Gordana Čupković, Sveučilište u Zadru
 • dr. sc. Kristijan Juran, Sveučilište u Zadru
 • mr. sc. Nataša Mučalo, Državni arhiv u Šibeniku
 • Draženka Požar-Perković, Državni arhiv u Šibeniku

Nove objave

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-01/24-01/09 URBROJ: 124-01-23-56 Šibenik, 14. svibnja 2024. Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) Državni arhiv u Šibeniku objavljuje OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG...

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (Narodne novine br. 44/2024)

Skip to content